Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

 In Niet gecategoriseerd

Sinds 2016 mag een arbeidsongeschikte zonder 20% extra revisierente zijn lijfrente afkopen.

Dit geldt voor zowel fiscaal aftrekbare lijfrente vermogens in box 1 als voor zogenaamde netto lijfrentes in box 3.

Met ingang van 2015 is aan artikel 3.133 Wet IB 2001 lid 9 toegevoegd. Nu mag bij bij langdurige arbeidsongeschiktheid een box 1-lijfrente geheel of gedeeltelijk worden afgekocht, zonder dat revisierente verschuldigd is. 

Het ontvangen inkomen (de afkoopsom)  is wel box 1-inkomen net als een gewone lijfrente uitkering.

 

Wat zijn de 3 cumulatieve voorwaarden?

  1. De verzekeringnemer, of diens nabestaande die de lijfrente ontvangt, moet langdurig arbeidsongeschikt zijn
  2. Deze belastingplichtige heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  3. Als de uitkering lager is dan ongeveer € 40.000,= hoeft het voormalige inkomen niet te worden getoetst. Als dat hoger is wordt getoets of de lijfrente  uitkering niet hoger is het inkomen van de laatste 2 jaar voor zover dat bestaat uit winst uit onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden.

 

Daarnaast mag iedereen zogenaamde kleine lijfrenten afkopen. Denk bij klein aan een afkoopbedrag van maximaal € 5.000,=.

Recent Posts

Leave a Comment