Hoeveel korting krijgen starters op de woningmarkt?

 In Hypotheken, Niet gecategoriseerd

Een nieuw Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen moeten starters tot maximaal € 75.000 korting geven voor de aankoop van een nieuwbouwwoning. De Stichting OpMaat, die al werkt met de methode KoopStart, publiceert vrijdag een plan voor het oprichten van dit koopfonds. Door dit plan worden in 2023 direct 1.550 nieuwbouwwoningen toegankelijk gemaakt voor starters, die ze normaal niet kunnen betalen. Het totale aantal kan oplopen tot 5.000 woningen in 2030.

De rijksoverheid zet in op versnelling van de woningbouw in Nederland. Volgens het programma Betaalbaar Wonen van woonminister Hugo de Jonge moeten er voor 2030 350.000 betaalbare nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd.

Momenteel stagneert de productie van betaalbare koopwoningen door de hoge marktprijzen en de veranderende marktomstandigheden”, zegt Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat. “Het Koopfonds zorgt ervoor dat koopstarters op een verantwoorde manier het eerste stapje op de koopmarkt kunnen zetten.”

Meer betaalbare koopwoningen voor starters

De rijksoverheid hanteert voor betaalbare koop een bovengrens van € 355.000. Voor starters met een middeninkomen van tussen de € 40.000 en € 65.000 is een koopwoning tot een koopprijs van ca. € 280.000 (oktober 2022) haalbaar. Het Koopfonds verstrekt een maximale koperkorting van € 75.000 op de marktwaarde. De koopsom van de woning wordt daardoor (fors) lager. Op deze manier kunnen starters met een middeninkomen hun eerste stappen op de koopwoningmarkt zetten. Het zorgt voor meer betaalbare koopwoningen, waar in tijden van krapte een enorm tekort aan is.

Koperskorting op de marktwaarde van een woning

Wanneer je de woning doorverkoopt  wordt er afgerekend met het Koopfonds. Het Koopfonds ontvangt de koperskorting terug plus een deel van de waardeontwikkeling. Het percentage van de waardestijging dat je moet terugbetalen, is gelijk aan het percentage koperkorting. Het fonds verstrekt hieruit weer koperkortingen bij volgende nieuwbouwprojecten.

Bij waardedaling wordt de te verrekenen koperkorting verminderd met een evenredig deel van de waardedaling. De bewoner betaalt dan dus minder terug dan de oorspronkelijke koperkorting. Het waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen blijft 100% voor de bewoner.

Een dergelijk fonds helpt starters op de woningmarkt sneller aan een daadwerkelijk betaalbare koopwoning in Nederland. Om dit te realiseren vraagt OpMaat de overheid een startkapitaal van € 81 miljoen in te leggen. Van de ontwikkelaars wordt een bijdrage van 1/3e van de koperskorting per woning gevraagd.

test test test

Recent Posts

Leave a Comment