Villataks

 In Hypotheken

Wordt de hypotheekrente afgeschaft? Nou, dat hoeft echt niet meer als u weet wat de netto belastingaftrek is bij dure huizen. De villataks slaat toe!

Kort door de bocht. U woont in een villa aan de Amstel van twee miljoen euro, en u hebt een hypotheek van één miljoen euro met 3 % rente. Uw belastingvoordeel is nul euro!

Heel geleidelijk wordt het belastingvoordeel voor huizenbezitters afgebouwd.

Maar u betaalt toch 52% belasting en heeft toch recht op aftrek? De besparing op de inkomstenbelasting wordt geleidelijk afgebouwd naar maximaal 38 % waar dit 52 % was. Voor 2016 is het maximale aftrekpercentage in de vierde belastingschijf al weer met 1 % verlaagd naar 50,5 %. En dit gaat door in 2017, 2018 en daarna.

En daar tegenover staat de stijging van het eigenwoningforfait (forfaitaire bijtelling van de woning bij het inkomen). Voor de meerdere waarde van een woning boven € 1.050.000, = is het bijtelpercentage maar liefst 2,35%. Dat moet u optellen bij de bijtelling van € 7.875, = over

€ 1.050.000, =. De fiscale bijtelling over een woning aan de Amstel van bijvoorbeeld 2 miljoen euro is dus in 2016 maar liefst € 30.200,= ! Net zoveel als uw hypotheekrente, die daarmee teniet gedaan wordt.

Nu staat in het regeerakkoord dat de Wet Hillen waarschijnlijk ook wordt afgeschaft.

Dat gaat lekker.

Wilfred Mooij ffp

Recent Posts

Leave a Comment