Erfrente

 In Niet gecategoriseerd

Wat is een erfrente?

Met een erfrente keert de verzekeraar tijdelijk een vast periodiek bedrag uit als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Deze tijdelijke uitkering noemt de levensverzekeraar rente. Nadat u bent overleden betaalt de verzekeraar de rente periodiek uit in termijnen, meestal per maand, tot de afgesproken einddatum van de erfrenteverzekering.  Dus na overlijden betaalt de verzekeraar  tot de afgesproken einddatum een periodieke uitkering.  Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u iemand tot een bepaalde datum verzorgd wil achterlaten. Denk aan studie of minderjarige kinderen. Deze verzekering wordt incidenteel afgesloten als aanvulling op het inkomen van de nabestaanden.

Een erfrente is dus iets anders dan een lijfrente. De betaling van een lijfrente stopt namelijk als het ‘lijf’ is overleden. De erfrente wordt altijd tot de afgesproken einddatum uitbetaald, ongeacht van het wel of niet in leven zijn.

 

Wanneer betaal ik de premie?

Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken. Uw nabestaanden hoeven geen premie meer te betalen als u bent overleden.

Hoeveel premie betaal ik?

De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

• de hoogte van de uitkering;

• hoe lang de verzekering nog duurt;

• hoe oud u bent. Meestal wordt de premie hoger naarmate u ouder wordt.

 

Uw premie verandert

In dit geval bepaalt de verzekeraar hoeveel premie u betaalt. Meestal wordt de premie ieder jaar hoger, omdat u ouder wordt.

 

Uw premie blijft gelijk

In dit geval betaalt u altijd evenveel premie. Dat betekent dat aan het begin van de verzekering uw premie hoger kan zijn dan bij een verzekering waarbij de premie verandert. Maar na een tijd kan uw premie ook weer lager zijn dan de premie die verandert.

 

U betaalt een koopsom

Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?

Indien geen winstdeling

Als u overlijdt, start de verzekeraar met het uitkeren van een rente. Hoe hoog deze rente is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. De rente kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd.

Indien winstdeling en verhoging uitkering bij overlijden door winstdeling

Als u overlijdt, start de verzekeraar met het uitkeren van een rente. Hoe hoog deze rente is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. De rente kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd.

Daarnaast kan het bedrag hoger worden door winstdeling. Het bedrag wordt nooit lager dan wat u heeft afgesproken. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus van tevoren niet zeggen hoe hoog de totale rente is wanneer u overlijdt.

 

Indien winstdeling in de vorm van een uitkering bij leven op de einddatum van de verzekering 

Als u overlijdt, start de verzekeraar met het uitkeren van een rente. Hoe hoog deze rente is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. De rente kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Of het is een bedrag dat hoger wordt tijdens de looptijd.

 

Winstdeling

Als u nog leeft als de verzekering stopt, dan krijgt u een deel van de winst. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering stopt.

 

Indien winstdeling in de vorm van zowel verhoging uitkering bij overlijden als een uitkering bij leven op de einddatum van de verzekering

Als u overlijdt, start de verzekeraar met het uitkeren van een rente. Hoe hoog deze rente is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. De rente kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Of het is een bedrag dat hoger wordt tijdens de looptijd.

 

Winstdeling

Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling, maar nooit lager dan wat u heeft afgesproken. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als u overlijdt.

Als u nog leeft als de verzekering stopt, dan krijgt u een deel van de winst. Ook dan geldt dat de verzekeraar van tevoren niet weet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering stopt.

Wat is winstdeling?

Indien contractuele overrentedeling

De verzekeraar belegt uw premie in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.

Indien maatschappijwinstdeling

Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar. Dan wordt de uitkering hoger, maar hij kan nooit lager worden dan wat u heeft afgesproken. Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u soms een bedrag. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog de winstdeling is.

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor beheer- en administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?

U mag de verzekering eerder stoppen. Dan betaalt u geen premie meer.

 

Indien er een gelijkblijvende premie wordt betaald

Het kan zijn dat de verzekering een bepaald bedrag vertegenwoordigt. Heeft u ervoor gekozen altijd dezelfde premie af te dragen? Dan kan deze premie aan het begin van de verzekering hoger zijn dan bij een verzekering waarbij de premie laag begint en steeds hoger wordt. Daarom krijgt u soms een bedrag als u de verzekering stopt. Of soms kan het recht op uitkering van de erfrente doorlopen voor een lager bedrag.

Krijg ik een medische keuring?

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

 

Recent Posts

Leave a Comment